STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
Æresmedlemmer


English
Deutsch 

 

 

 
 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

  
SYGEHUS HISTORIE

Aarhus Kommunehospital

Kommunehospitalet tages i brug den 7. november 1893 i den daværende hovedbygning (senere børneafdeling, bygning 1). Bygningerne blev tegnet af arkitekt Thomas Arboe og omfattede hovedbygningen og to afsondrede epidemibygninger samt læge- og inspektørbolig. Hospitalet havde 140 senge og en overlæge - Christian Weis - to reservelæger, fire søstre, en husbestyrerinde, en elev fra Røde Kors, 14 piger og tre karle.

Kommunehospitalets hovedbygning. 1910

 

I 1913 deles den blandede afdeling i hovedbygningen i en kirurgisk og en medicinsk afdeling med samtidig overflytning af de epidemiske patienter til det nyoprettede Marselisborg Hospital. Kirurgisk afdeling forbliver i hovedbygningen, mens medicinen først flytter ind i de gamle epidemibygninger og senere i 1918 i en nybygning (bygning 3).

Holger Strandgaard bliver den nye kirugiske overlæge, mens Aage Rahlff bliver overlæge for den medicinske afdeling.

Ny medicinsk afdeling, 1918

 

Tuberkuloseafdelingen indrettes i 1923 i den gamle medicinske afdeling og i 1926 etableres en tuberkulosestation og lungeklinik.

Liggehal til tuberkulosepatienter

 

I forbindelse med planer om udbygning af hospitalet i 1931 vinder C. F. Møller og Kay Fisker arkitekturkonkurrencen. De første bygninger fra vinderprojektet bliver taget i brug i 1935: røntgenafdeling, radiumstation og lysafdeling (bygninger 5 og 6).

Røntgenafdelingen og Radiumstationen

 

I 1938 står den nye kirurgiske afdeling færdig (bygning 7). Efter flytningen af den kirurgiske afdeling indrettes ny medicinsk børneafdeling i den gamle hovedbygning i 1940 (bygning 1).

Århus Kommunehospital 1936

Kirurgisk afdeling

Kommunehospitalet i slutningen af 1930'erne

 

Specialerne neurokirurgi og neurologi får deres egen bygning i 1943 (bygning 9).

Neurologi og neurokirurgi, 1943

 

Der indrettes midlertidige øjen- og øreafdelinger i 1952. Øjenafdelingen placeres på Sct. Josephs Hospital, og øreafdelingen i et afsnit af tuberkulose- afdelingens bygning.

"Den kunstige nyre" starter i 1955 med at blive anvendt til patienter med  nyresvigt i det af professor Blixenkrone-Møller nyoprettede dialyse-afsnit.

AKH1955.jpg (28434 bytes)

I årene 1957-59 bliver "Højhuset" (bygning 10) successivt taget i brug af neurologisk og neurokirurgisk afdeling, øjenafdelingen og øre-næse-hals afedlingen.

Højhuset, Århus Kommunehospital

 

I løbet af 1960'erne udvides de kirurgiske afdelinger og radiumstationen betydeligt med flere tilbygninger til de eksisterende bygninger.

Ortopædkirurgisk afdeling 1960

 

I 1967 indvies den nye administartionsbygning (bygning 4).

Endoskopisk laboratorium oprettes i 1972, som det første i Skandinavien.

Nyt Medicinerhus indvies i 1980 (bygning 2A).

I sommeren 1990 udbryder brand i tagetagen af  medicinerbygningen (bygning 3). Efter hurtig og effektiv indsats lykkedes det at redde alle patienter i god behold.

Brand i Medicinerhuset, 1980

I oktober måned 1994 genindvies bygningen med nye opgaver: bl.a. indeholder bygningen nu specialer for sygdomme i bevægelsesapparatet (f.eks. reumatologi).

Patienthotellet oprtettes i 1997. Samme år lukkes Ortopædisk Hospital og afdelingerne flytter ind i Århus Kommunehospitals bygninger.

 
Kilder:
  • Lokalhistorisk arkiv, Hovedbiblioteket
  • Rask op ad bakke. En krønikke. Ebbe Kløvedahl Reich, Århus Kommunehospital, 1993
  • 1893-1968. Århus Kommunehospital. Sygehusledelsen, 1968
  • Jubilæum 100 år. Århus Kommunehospital. Kredsløbet, 1993Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

Se næste møde i Stenoselskabet -
klik her


AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018