STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
Æresmedlemmer


English
Deutsch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 
 

 

  Top


 
SYGEHUS HISTORIE

Randers Centralsygehus (RC)

Link til hjemmeside af lokal hospitalhistorisk museum - tryk her

Link til "H.C.Ridter: Danske Sygehuse, 1. Bind Jylland" - tryk her

Gennem tiderne har der eksisteret flere sygehuse i Randers. Blandt andet opførtes i 1869/79 Randers Kjøbstads Sygehus (Hobrovejens Sygehus) og i 1916 Amtssygehsuet på Fabersvej.

Hobrovejens Sygehus 1870

Amtssygehuset 1916

 

I 1935 vindes arkitektkonkurrencen for et planlagt nyt centralsygehus af arkitekt J. P. Hjersing og civilingeniør J. Sardemann. Blandt andet p.g.a. anden verdenskrig bliver sygehuset først færdigbygget og indviet den 28. april 1954.

Randers Centralsysgehus 1954

Hospitalet omfatter i indvielsesåret 13 sengeafsnit fordelt på kirurgisk afdeling, medicinsk afdeling incl. børnesenge, radiologisk afdeling, øre-, næse- og halsafdeling og øjenafdeling. Behandlingsbygningen rummer bl.a. operationsafdeling, centrallaboratorium, blodbank, medicinsk ambulatorium, tandlægeklinik, røntgenafdeling, skadestue og kirurgisk ambulatorium. Desuden behandlingsrum for øre-, næse- og halsafdeling og øjenafdeling.

I 1955 oprettes en børneafdeling. Man indfører som første sygehus i landet skoleundervisning af de indlagte skolebørn.

Skolestuen RC 1955

Der indvies i 1960 en central behandlingsafdeling, som ikke er normeret med sengepladser.

I 1970 deles den kirurgiske afdeling i specialerne ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi/obstetrik. Medicinsk ambulatorium, medicinske lægekontorer og barselsambulatoriet flytter ind i nybygget behandlingsbygning i 1976/77.

Den store udvidelse mod øst indvies i 1985. Udvidelsen indeholderkirurgisk ambulatorium, skadestuer, modtagelse, operationsafdeling, opvågning, intensiv afsnittet, røntgenafdeling, to sengeafdelinger, føde/barselsafdeling, coronarafsnit, blodbank samt personalekantine, centralarkiv, sengeredning og stericentral.

RC i 1990erneKilde:

  • RC Krønikken. 50 år på toppen af Østervangsbakken, Randers Centralsygehus, Iben Ellerbæk, 2004

 

 


Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

Se næste møde i Stenoselskabet -
klik her

AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018