Bestyrelsens beslutningsreferat

1. februar 2005

 

 

Udskriv
  • Selskabets årsudflugt besluttes til at skulle gå til Herning (bl.a. til Folkemindesamlingen).
  • Efterårsprogrammet 2005 med mødedatoerne besluttes (4. oktober 2005, 8. november 2005 og 6. december 2005)
  • Der konstateres, at JMHS' møder har været annonceret i DagensMedicin, Ugeskift for Læger og Campus. Dette har ikke medført overbevisende større tilslutning til sæsonens første møde den 1. februar. Der forsøges derfor udvidelse af annonceringen i flere medier og opslag med poster (A3).
  • Der konstateres, at selskabets hjemmeside har været flittigt besøgt også bl.a. fra udlandet (herunder USA og andre skandinaviske lande).
  • Der drøftes muligheden for anden mødeform (f.eks. færre møder med flere foredrag over en halv dag, møder andre steder end Steno Museet eller lignende). Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen.