Bestyrelsens beslutningsreferat

4. oktober 2005

 

 

Udskriv
  • Orientering om faget medicinhistorie på medicinstudiet. Museumsinspektør Morten Skydsgaard underviser studenterne.
  • Bestyrelsesmedlem Lene Warner Boel ønsker ikke fortsætte som kasserer i Selskabet.
  • Diskussion om at organisere længerevarende temamøder (f.x. en dag i weekenden) i stedet for de vanlige aftenmøder. Beslutningen herom ej truffet endnu.
  • Redigering af Medicinhistorisk Årbog 2005 er nu gennemført. JMHS er hovedansvarlig for udgivelsen af Årbogen i 2006. Det er muligt for  medlemmer af Selskabet at deltage som redaktør i redigeringsprocessen. Interesserede bedes henvende sig til Selskabet.
  • Muligheden for at udskrive af medicinhistoriske prisopgaver blev fremlagt og drøftet.