Bestyrelsens beslutningsreferat

6. december 2005

 

 

Udskriv
  • Julemødet blev afholdt med de annoncerede foredrag med efterfølgende servering af ost og rødvin. Selskabet takker Dorrit Sylvester-Hvid for organisering af serveringen.
  • Datoerne for forårsmøderne 2006 blev fastlagt til: Tirsdag den 28. februar, onsdag den 29. marts og tirsdag den 09. maj 2006. Generalforsmalingen afholdes på mødet den 09. maj 2006. Ved møderne vil der blive holdt foredrag under fællesoverskriften: "Epidemier i 1900-tallet". Nærmere plan for foredragene følger senere.
  • Årbogen blev ikke udleveret til fremmødte medlemmer ved dette års julemøde idet den ikke var blevet leveret fra trykkeriet. Årbogen forventes udsendt til medlemmerne primo 2006 sammen med forårsprogrammet.
  • Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!