Bestyrelsens beslutningsreferat

07. februar 2007

 

 

Udskriv
  • Efterårsprogrammet drøftes. Emnerne vil muligvis omfatte patologiens historie og folkemedicinen hhv. den alternative medicin
  • Datoer for efterårets møder og aktiviteter: udflugt den 15. september 2007, møder 6. november og 5. december 2007.
  • Årbogsredaktionen - hvad angår redaktionsmedlemmer fra Jydsk Medicinhistoriske Selskab - er ændret fra Christain Brahe Pedersen og Albert Gjedde til Albert Gjedde og Frank Mirz. JMHS vil stå for udgivelsen af Årbogen igen i 2009.
  • Til et af de næste møder i forårsprogrammet vil de tre medicinhistoriske selskabers formænd mødes og drøfte selskabernes eventuelle udvidede samarbejde i fremtiden.