Bestyrelsens beslutningsreferat

7. juni 2004

 

 

Udskriv
 • Referater fra selskabets generalforsamlinger lægges på hjemmesiden
 • Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne lægges fremover også på hjemmesiden som aktuelt link på hovedsiden
 • Man arbejder med at opbygge database med Jyllands og Fyns sygehuses historie på hjemmesiden
 • Efterårsprogrammet drøftes og besluttes
 • Forslag til forårsprogrammet 2005 drøftes
 • Drøftelser om større synlighed af selskabet i offentligheden (annoncering i diverse publikationer, opslag på universitetet, skoler, biblioteker)
 • Næste bestyrelsesmøde: 19. oktober 2004
 • Dagsorden ved næste bestyrelsesmøde:
  Valgkursus i medicinhistorie for medicinstuderende
  Forårsprogrammet 2005
  Efterårsprogrammet 2005
  Hjemmeside
  Plakater med mødeopslag