Bestyrelsens beslutningsreferat

9. november 2004

 

 

Udskriv
  • Forårsprogrammet 2005 besluttes. Møderne bliver afholdt på følgende datoer: 1. februar, 29. marts, 10. maj 2005. Generalforsamling afholdes på mødet den 10. maj. Endelig program følger.
  • Efterårsprogrammet 2005 diskuteres.
  • En udflugt for selskabets medlemmer i efteråret 2005 drøftes og planlægges.
  • Der besluttes, at alle foredragsholdere i fremtiden så vidt muligt indsender et abstract af foredraget.
  • Der besluttes at forsøge at øge interessen og synligheden for selskabet ved omtale af de enkelte foredrag i forskellige trykte medier (acuta, Campus, Århus Stiftstidende, Ugeskrift for Læger, Dagens Medicin etc.).
  • Mulige emner for ny redaktør af Dansk Medicinhistorisk Årbog diskuteres.
  • Der konstateres, at hjemmesiden vokser i omfang og opfylder behovet. Siden udvides og holdes a jour løbende.
  • Der besluttes at ændre design af programfolder og samtidig udvide annonceringen ved opslag af trykt plakat på strategisk gunstige steder (Universitetet, sygehusene)
  • Næste bestyrelsesmøde: 7. december 2004