Bestyrelsens beslutningsreferat

10. maj 2005

 

 

Udskriv
  • Man konstaterer, at selskabet har en sund økonomi. Formuen skønnes fremkommet især ved lavere trykomkostninger i forbindelse med udgivelsen af Medicinhistorisk Årbog. Da man ikke permanent vil opretholde en så stor formue i selskabet, drøftes muligherne for etablering af et medicinhistorisk legat, som vil kunne søges af selskabets medlemmer til f.eks.  hjælp til kongresrejser eller udgivelse af publikationer. Etablering af et sådant legat fremlægges medlemmerne til drøftelse ved generalforsamling. Noget af formuen vil blive brugt til forbedring af av-udstyret i foredragssalen til selskabets møder (pc-projektor) og til dækning af udgifter i forbindelse med den årlige udflugt (leje af bus).
  • Udflugten til Herning drøftes og det endelige forløb fastlægges
  • Efterårets foredrag drøftes og den endelige plan for møderne bestemmes.
  • Hjemmesidens indhold drøftes, enkelte rettelser foretages. Der konstateres, at tilmeldingsfunktionen via hjemmesiden er kommet godt i gang.
  • Generalforsamlingens forløb aftales.
  • Medicinhistorisk Årbog vil næste år blive produceret under JMHS's hovedansvar. Til dette efterlyses en ny redaktør som afløser for Brahe Pedersen, som har ønsket at trække sig ud af redaktionen. Den nye redaktør vil arbejde sammen med bestyrelsesmedlemmet Albert Gjedde, som fortsat vil være i redaktionen.
  • Muligheden for ændring af publikationsformen fra årbog til tidsskrift af Medicinhistorisk Årbog drøftes.
  • Ansøgning om tilskud til publikation er modtaget og bevilliget af bestyrelsen. Det drejer sig om: Emil Colds virke i Esbjerg af Aya Høy-Nielsen, udgivet af Esbjerg Byhistorisk Arkiv.