Bestyrelsens beslutningsreferat

26. februar 2008

 

 

Udskriv
 • Det planlagte fællesmøde for de tre selskaber afvikles på Steno Museet onsdag den 2. april kl. 16.00. Vi serverer kaffe og pizza og øl/vand for de fremmødte.
  Mødets dagsorden:
  1. Årbogens skæbne.
  1. Skal Årbogen have leder?
  2. Skal der kunne optages sekundære artikler?
  2. Fælles tiltag for de tre selskaber
  3. Hvordan forløber et år i de respektive selskaber?
  4. Eventuelt
  Når denne dagsorden er godkendt af vores bestyrelse (snarest) vil den blive udsendt til de øvrige selskabers bestyrelsesformænd. Alle selskaber har på et tidligere tidspunkt godkendt datoen.
 • Forslag om et møde i september på Museet på Psykiatrisk Hospital.
  Evt. med mødetidspunkt kl. 17.00 med spisning og foredrag og rundvisning
  Evt. foredrag ved Raben Rosenberg. Endelig afgørelse afventes.
  Decembers julemøde skal der holdes fast i.