Bestyrelsens beslutningsreferat

28. februar 2006

 

 

Udskriv
  • Forårsprogrammet justeres og bestemmes definitivt
  • Forslag til efterårsprogrammet 2006 drøftes
  • Der er modtaget skrivelse fra Niels Kristoffer Jensen, MHS, Fyn, om muligheden for sammenslutning af de tre foreninger og dannelse af en paraplyorganisation. Hvis mere fællesskab skal fungere, vil det være nødvendigt at reducere mødernes antal og i stedet arrangere færre og større møder. F.eks. heldagsseminarer eller internatmøder. Der kunne vælges nye temaer for hvert møde, ligesom arrangementet kunne gå på skift mellem selskaberne. Det blev besluttet at indkalde til fællesmøde mellem de fire selskaber kl. 16 den 9. maj 2006 (i forbindelse med generalforsamlingen).

  • Bestyrelsen har lykønsket det nyetablerede selskab i Sønderjylland.
  • Med MHS Fyn har JMHS korresponderet angående udflugten til Kiel til efteråret. En aftale om koordineret indsats  er næsten på plads.
  • Lene Warner Boel overdrog kassererjobbet til Magne Juhl.
  • Kassen udviser et underskud på kr. 24. 000 i år. Det skyldes køb at projekter og udflugt. Kassebeholdningen er på kr. 60.000. Revisor er Marianne Hager.