Bestyrelsens beslutningsreferat

29. marts 2005

 

 

Udskriv
  • Efterårsprogrammet 2005 besluttes. Møderne bliver afholdt på følgende datoer: 4. oktober, 8. november og 6. december 2005
  • En udflugt for selskabets medlemmer i efteråret 2005 planlægges. Der vil blive besøg på Herning Museeum (H.P. Hansens Samling) og Medicinsk Samling op Herning Sygehus. Derud over vil der være mulighed for besøg af Tekstilmuseet, Kunstmuseet og det nærliggende Else Alfelt og Carl-Henning Pedersens museeum.
  • Muligheden for en ændret mødeform drøftes. Der er fremkommet forslag om at samle flere aftenmøder til to større møder pr. år. Medlemmerne vil blive forespurgt om deres præferencer og ønsker.
  • Marianne Hager er valgt som revisor for selskabet.
  • Næstformanden Markil Gregersen er på valg ved den kommende generalforsamling. Han opstiller igen for en 4 årig periode.
  •  
  • Næste bestyrelsesmøde: 4. oktober 2005