STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
ÆresmedlemmerEnglish
Deutsch

Top 
KONTAKT

Selskabet kan kontaktes via formanden Ole Sonne eller sekretæren Bodil Brock.

 

INDMELDELSE

Som medlem af Lægeforeningen kan melde sig ind i Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland ved at følge følgende link:

Der opfordres til at melde adresseændring hurtigst muligt. Dette sker  ved kontakt til lægeforeningen (medlemmer af lægeforeningen på "Min Side" efter login på lægerforeningens hjemmeside.


Ikke-æger skal anvende følgende link: 

Indmeldelse i Stenoselskabet

Vejledning om ændring af medlemsforhold fås her (pdf)


Det årlige medlemskontingent er på 200 kr.

 


 


Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

 

AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSfJ 2012-2018